Transparència

Comptes i Informes Financers.

Aquí trobaràs la informació comptable i financera d'Alternativa Republicana (ALTER). Memòries anuals, desglossaments d'ingressos i despeses, informes financers.

 

S'inclouen el balanç de situació consolidat, el compte de pèrdues i guanys i la memòria anual. Així mateix accediràs als informes de l'Tribunal de Comptes relatius a Alternativa Republicana.

 

EXERCICI 2018:

2018 Consolidat Comptes anuals Balanç de situació

2018 Consolidat Comptes anuals Pèrdues i Guanys

2018 Memòria de l'exercici

2018 Justificant Presentació Tribunal de Comptes

2018 Comptes Eleccions a el Parlament d'Andalusia

 
EXERCICI 2017:

2017 Consolidat Comptes anuals Balanç de situació

2017 Consolidat Comptes anuals Pèrdues i Guanys

2017 Memòria de l'exercici

2017 Justificant Presentació Tribunal de Comptes

Obté actualitzacions mensuals

© 2020 Alternativa Republicana | Termes d'ús | Ús de cookies

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • img_51656_edited
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon
  • 953px-Mastodon_Logotype_(Simple).svg